> Bedrijf > Ons Managementteam

Ons Managementteam

Het „mens zijn“ speelt in onze filosofie een bijzondere rol. Vandaar dat iedereen elkaar bij TRIXIE tutoyeert. Ontmoetingen vinden plaats op basis van gelijkheid en met de intentie, open en eerlijk met elkaar om te gaan. Respect en vertrouwen zijn belangrijke pijlers binnen onze bedrijfscultuur.

Onze 20 leidinggevenden staan hun team als coach ter zijde. Zij zorgen voor een goede stroomlijning, adviseren en bemiddelen, ondersteunen bij planning en besluitvorming en werken samen met hun collega’s aan processen en optimalisaties.

Bij het jaarlijks plaatsvindende voortgangs- en beoordelingsgesprek (het zgn. functioneringsgesprek) tussen medewerker en leidinggevende wordt er zowel naar het voorafgaande jaar als naar het komende jaar gekeken. Tijdens dit gesprek is er ruimte voor de medewerker, om aan te geven, hoe hij zijn werk en werkomgeving ervaart. Samen met de leidinggevende worden er eventuele problemen opgespoord en toekomstplannen en opleidingsmogelijkheden besproken. Ook kan de werknemer feedback geven op het functioneren van zijn leidinggevende. Dit vindt echter op vrijwillige en anonieme basis aan de hand van een vastgesteld  competentieprofiel plaats. Op die manier krijgt iedereen de kans, zich persoonlijk verder te ontwikkelen.

Onze leidinggevenden worden professioneel geschoold. Stress-, communicatie-, conflict- en change-management zijn enkele thema’s, die hierbij aan bod komen. Dat betekent niet, dat onze leidinggevenden alle technieken perfect beheersen. Maar ze leren, om met verschillende reactie- en gedragspatronen om te gaan, om op een adequate manier en collega-ondersteunend te kunnen reageren.

Hier stellen wij u onze leidinggevenden van de verschillende teams en afdelingen voor. Door op een foto te klikken, komt u meer te weten.