> Actueel > Info-Ticker
10.03.2020
Ons leefmilieu is geen asbak – wat te doen tegen de peukenvloed?
De ’Peukenconferentie’ in Kiel bracht op 6 maart politici, wetenschappers, verenigingen en actiegroepen bij elkaar, om over de vervuiling en vergiftiging van de grond en de wateren door sigarettenpeuken te discussiëren.

Ons leefmilieu is geen asbak – wat te doen tegen de peukenvloed?

Met de verkoop van de Serie BE NORDIC ondersteunt TRIXIE projecten ter bescherming van de zee. In dit jaar is de focus gericht op sigarettenpeuken. De opmaat daarvan was op 6 maart 2020 een ’Peukenconferentie’ in Kiel, waarin wetenschappers, verenigingen en initiatieven indrukwekkende cijfers en alarmerende feiten bijeen brachten.

De onschuldig uitziende kleine filters bevatten meer dan 7.000 chemische stoffen, waarvan 200 als giftig en 50 als kankerverwekkend gelden. In het bijzonder in combinatie met water komen deze stoffen snel los en brengen dieren en milieu in gevaar. Van de circa 10 miljard sigaretten, die dagelijks gerookt worden, belanden meer dan 2/3e op de grond.

De door de NaturFreunden Sleeswijk-Holstein georganiseerde en door TRIXIE gefinancierde conferentie bood ook ruimte voor de uitwisseling van oplossingen.
Naast Jan Philipp Albrecht, de minister voor milieu van Sleeswijk-Holstein, Prof. Dr. Edmund Maser, het hoofd van de afdeling toxicologie van de Universiteit Kiel en dr. Anja Thielen van het het Bundesverband der Tabakswirtschaft (Federale Vereniging Tabaksindustrie) was ook de federale minister van milieu Svenja Schulze door middel van een videoverbinding aanwezig.

Een stringente wetgeving, hogere boetes en een betere voorlichting werden evenzo bediscussieerd als statiegeld-systemen, een rookverbod op de stranden, meer asbakken in de openbare ruimte en de overname van de verwijderingskosten door de tabaksindustrie.

Iedereen was het er uiteindelijk over eens, dat op de eerste plaats elke roker verplicht zou moeten worden z’n hooggiftige afval volgens de voorschriften te verwijderen en niet in de natuur kieperen.

Als volgende stap worden op de Noord-Duitse stranden borden met uitleenasbakken geplaatst.