> Actueel > Info-Ticker
25.11.2019
BE NORDIC – Het goede doel-project!
Met de verkoop van de serie BE NORDIC ondersteunt TRIXIE projecten ten behoeve van het natuurbehoud van de zee.

BE NORDIC – Het goede doel-project!

Met de verkoop van de serie BE NORDIC ondersteunt TRIXIE projecten ten behoeve van het natuurbehoud van de zee. In het voorjaar 2019 werd in de Oostzee bij de eilanden Fehmarn en Rügen 100 kg aan spooknetten geborgen.

Bij de volgende actie in 2020 gaat de aandacht uit naar sigarettenpeuken. Weinig mensen zijn zich ervan bewust, dat in de kleine filterstompen 7000 chemicaliën vastzitten.

Sigarettenpeuken bestaan uit de kunststof celluloseacetaat, die wegens z‘n compactheid en en de acetylmoleculen slechts zeer langzaam biologisch afgebroken wordt. Onder bepaalde omstandigheden, zoals zonnestraling en vochtigheid kunnen de filters evenwel in kleinere plasticdelen breken. Dan geraken de daarin vastgehouden chemicaliën in het milieu. Circa 250 stoffen gelden als toxisch en rond 100 daarvan zijn zelfs kankerverwekkend. In de filters hopen zich vele van deze schadelijke stoffen op en wel in het bijzonder nicotine, arseen en verschillende zware metalen.

Zodra sigarettenpeuken met water in aanraking komen lost vooral de nicotine zich snel op. Eén peuk kan een hoeveelheid van 1000 liter water en de zich daarin bevindende kleine waterdieren, zoals watervlooien, vergiftigen.

Teneinde de problematiek verder onder de aandacht van het publiek te brengen en er actief actie tegen te ondernemen, is TRIXIE gezamenlijk met de vereniging Naturfreunde Deutschland (Natuurvrienden Duitsland) van plan acties te ondernemen op Noord-Duitse stranden evenals het organiseren van een evenement met experts en sprekers. Het doel zal moeten zijn om een gemeenschappelijk platform te creëren teneinde ideeën en maatregelen te bundelen.