Nadruk

Odpowiedzialny za treść TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co KG Industriestrasse 32 24963 Tarp/DEUTSCHLAND

Komplementariusz TRIXIE Heimtierbedarf Verwaltungs GmbH

Zarządzanie Volker Haak, Dirk Jessen

Miejsce zamieszkania Flensburg

Siedziba spółki Flensburg, HRA 1918 DE 134584862

Informacja o prawach autorskich Teksty, zdjęcia i grafiki opublikowane na tej stronie są chronione prawem autorskim. Powielanie lub wykorzystywanie wymaga wyraźnej zgody TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co KG. Nieuprawnione użycie może skutkować wszczęciem postępowania cywilnego lub karnego.

Odpowiedzialność za treści i linki TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG publikuje na tej stronie informacje i wypowiedzi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. TRIXIE nie może jednak zagwarantować, że informacje i linki publikowane na stronie internetowej są aktualne, poprawne i kompletne, w szczególności ze względu na ciągłą aktualizację i modyfikację strony internetowej. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych na stronie internetowej.

Odpowiedzialność za linki Nie mamy żadnego wpływu na wygląd i zawartość stron, do których prowadzą linki z naszych stron. Dlatego też wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści stron, do których prowadzą linki i nie przyjmujemy ich treści za własne.

Zdjęcia Tamina Feddersen, Fanny Melzer, Philip Häniche (Adobe Stock, Fotolia, Shutterstock, iStockphoto)

Filmy Philip Häniche, Finn Marquardt, Zsolt Rostas, Dario Kramer

Copyright © 2022 TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG