Działanie i skuteczność promieniowania podczerwonego na gady

Gady i płazy to zwierzęta, u których temperatura ciała zależy od temperatury otoczenia, a także od przenikającego promieniowania podczerwonego ze słońca (ektotermy).

W pewnym stopniu gady i płazy są w stanie regulować temperaturę swojego ciała poprzez swoje zachowanie. Na przykład gady celowo wychodzą na słońce lub kładą się na ciepłych skałach. Podwyższona temperatura jest potrzebna m.in. do polowania na pokarm i do ważnych procesów trawiennych. Ponieważ stale podwyższona temperatura ciała prowadziłaby do dużego zużycia energii, gady wycofują się do jaskiń lub szczelin skalnych, aby ją obniżyć. Ta cecha zmiennej temperatury ciała nazywana jest poikilotermią.

Aby sprostać tym wymaganiom gadów i płazów, należy zapewnić w terrarium źródło ciepła (np. lampa punktowa) zgodnie z ich cyklem aktywności. Moc tej lampy powinna być taka, aby w obszarze baskingu uzyskać temperaturę zbliżoną do temperatury siedliska. Jednocześnie należy zapewnić, aby w terrarium zawsze były dostępne odpowiednie możliwości obniżenia temperatury ciała (np. jaskinia lub kryjówka z liści).