Wiosenne czyszczenie budek lęgowych

Sztuczne budki lęgowe przydają się tam, gdzie brakuje naturalnych dziupli z powodu starych i spróchniałych drzew lub gdy na budynkach brakuje odpowiednich nisz lęgowych.

Nie tylko ptaki śpiewające wykorzystują budki lęgowe do lęgów i jako ciepłe schronienie w zimie - hibernują w nich także niektóre leszczyny lub popielice, a czasem nawet popielice. Dlatego przed rozpoczęciem sprzątania należy zapukać. W ten sposób ewentualni zimowi goście zostają ostrzeżeni i mogą opuścić swoją kwaterę. Należy również obserwować skrzynkę przez kilka dni, aby wykluczyć możliwość, że wczesne kandydatki już rozpoczęły lęg.

Podczas czyszczenia usuwane są stare materiały z gniazda, a budka lęgowa jest szczotkowana do sucha. Jeśli masz wrażenie, że było w nim dużo pasożytów, możesz dodatkowo przepłukać go czystą wodą lub ługiem sodowym. Środki dezynfekujące i inne chemikalia nie mają miejsca w ptasim żłobku.

Budki lęgowe są łatwe do samodzielnego zbudowania. To nie tylko zabawa, ale także doskonały sposób na zapoznanie dzieci i młodzieży ze zwierzętami i ich sposobem życia. Jednak w pełni zarezerwowanej budki lęgowej można się spodziewać tylko wtedy, gdy ogród jest zaprojektowany w sposób zbliżony do natury, a ptaki znajdują w nim odpowiednio pożywienie.