Termostat/Higrostat czasowy

Numer produktu: 76125

Informacje o produkcie

 • z trzema obwodami - osobnymi dla cyklu dziennego i nocnego
 • z osobnymi połączeniami kontrolującymi temperaturę oraz wilgotność i jednym kontrolującym czasomierzu
 • idealny do użycia z generatorem mgły lub innym urządzeniem zapewniającym wilgotność
 • pozwala na kontrolowanie temperatury źródła ciepła oraz kontroli wilgotności osobno dla dnia i nocy
 • idealny do zastosowania z lampami grzewczymi, matami grzewczymi i innymi źródłami ciepła do zapobiegania przegrzaniu lub hipotermii
 • do 8 programowalnych włączeń/wyłączeń
 • ciągłe wyświetlanie temperatury, wilgotności, czasu i wybranej funkcji
 • zintegrowany czasomierz (min. czas cyklu 1 sekunda)
 • zakres od 0 °C do 50 °C
 • programowalne opóźnienie włączenia od 1 °C do 15 °C
 • zakres kontroli wilgotności od 20 % do 90 %
 • do użycia przy ogrzewaniu i wychładzaniu
 • długość kabla czujnika - 2 × 180 cm
 • wyposażony w alarm wizualny
 • moc maksymalna 3 × 400 W
 • bateria zapobiega utracie ustawień
Uwaga: Ten produkt jest wyposażony we wtyczkę sieciową EU. Do użytkowania w Wielkiej Brytanii i Irlandii wymagany jest odpowiedni adapter.
pictos-725464

Ładowanie...