Onze kernwaarden

Door onze medewerkers heeft het bedrijf uit kunnen groeien tot wat het vandaag de dag is.
Navolgende waarden spelen een belangrijke rol binnen onze bedrijfsfilosofie:

Wij zijn een team,

omdat wij ons ervan bewust zijn, dat we alleen als team succesvol kunnen zijn. Wij ondersteunen en respecteren elkaar en gaan open en eerlijk met elkaar om. Binnen onze onderneming heeft iedereen het recht op hoor en wederhoor. Door blijk van vertrouwen, het geven van verantwoordelijkheid én de mogelijkheid, om binnen het bedrijf eigen ideeën in te brengen, kan elke medewerker actief deelhebben aan onze bedrijfsdoelstellingen.

Wij zijn klant- en leveranciersgericht,

omdat wij onze klanten en leveranciers vriendelijk bejegenen en hun wensen, suggesties, vragen en klachten serieus nemen. U kunt van ons op aan, wij kennen onze sterke en zwakke punten en zijn bereid, om fouten toe te geven.
Met vele klanten en leveranciers hebben wij een zakenrelatie, die gebaseerd is op vertrouwen en fairness.

Wij zijn product- en prijsgericht,

omdat wij naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding streven. De kwaliteit van onze producten staat bij ons net zo in de picture als de constante ontwikkeling van nieuwe producten en lijnen. Reclamaties nemen wij altijd zeer ter harte en doen er dan ook alles aan, om het naar ieders tevredenheid op te lossen.

Wij zijn toekomstgericht,

omdat wij niet stilstaan en steeds naar verbetering en optimalisering streven. Wij zijn waakzaam, bekijken de hier en nu situatie met een kritische blik en nemen nieuwe uitdagingen aan. Wij zorgen voor modern ingerichte werkplaatsen en investeren in opleiding, bijscholing en ondersteuning van onze medewerkers.

Wij bevorderen gezondheid en familie,

omdat het voor ons als een paal boven water staat, dat het welzijn, de gezondheid en de tevredenheid van onze medewerkers ons grootste kapitaal is. Wij bieden flexibele werktijden, gezondheidsbevorderende maatregelen en ondersteunen de deelname aan sportevenementen.

Wij hebben een hart voor dieren,

omdat het harmonieus samenzijn van mens en dier bij ons centraal staat. Wij leveren producten en ideeën, die mensen met huisdieren daarbij ondersteunen.

Wij zijn authentiek,

omdat wij onze kernwaarden behartigen en plezier beleven in hetgeen wij doen. Door onze betrokkenheid is voor onze klanten, onze leveranciers, de onderneming en onszelf alleen het beste goed genoeg. Wij zijn bereid, om ook een keer boven onszelf uit te stijgen, omdat wij met veel gevoel en gezond verstand achter onze onderneming staan.

Wij zijn Trixie.