TRIXIE Vitaal

Zitten, staan, tillen, stress – wij nemen de werkomgeving van onze medewerkers onder de loep, om de dagelijkse belastingen zo gering mogelijk te houden. In deze context houden wij ons bezig met thema’s zoals demografische ontwikkeling, een zich veranderende arbeidsmarkt en een verschuiving van de grenzen van beroeps- en privéleven. Want een groot deel van ons leven brengen wij door op ons werk en in deze tijd, en daarbuiten natuurlijk ook, willen wij ons goed voelen en gezond blijven.

In de herfst van 2014 heeft TRIXIE een bedrijfsgezondheidsmanagement (BGM) opgezet. De focus ligt hierbij op een veilige en gezonde werkomgeving. Gekeken wordt naar het gezondheids- en verzuimbeleid, desbetreffende maatregelen worden hierop ingezet en in een duurzaam plan vastgelegd, waarbij de nadruk op het welzijn van de medewerkers ligt, want zij moeten hun werk goed en gezond uit kunnen voeren.

Bijvoorbeeld  

  • bieden wij een flexibele en familievriendelijke werktijdenregeling
  • trainingen voor leidinggevenden m.b.t. het thema “gezond leiding geven“, omdat elke leidinggevende een grote invloed op de gezondheid van de medewerkers uitoefent
  • bieden wij gezondheidsbevorderende activiteiten aan, zoals o.a. een loopgroep, kortingskaarten voor het Tarper buitenbad, een collectief abonnement voor de sportschool en massages binnen het bedrijf
  • bieden wij collega’s bij werkplek gerelateerde veranderingen, net zoals bij psychosociale gesprekken, ondersteunende mogelijkheden aan
  • hebben collega’s, die binnen een tijdsbestek van 12 maanden meer dan 30 dagen arbeidsongeschikt waren, de mogelijkheid, om gesprekken met de bedrijfsarts te voeren
  • wordt de arbowet nauwlettend nageleefd

Daarnaast zet het BGM-team regelmatig verschillende gezondheidsthema’s in het middelpunt, zoals bijv. de gezondheid van de rug en werkt hiervoor voor alle collega’s doelgerichte maatregelen uit. Ook speelt de evaluatie bij het BGM een belangrijke rol, waardoor maatregelen kunnen worden getoetst en, waar nodig, kunnen worden verbeterd.