Ons Managementteam

Het „mens zijn“ speelt in onze filosofie een bijzondere rol. Vandaar dat iedereen elkaar bij TRIXIE tutoyeert. Ontmoetingen vinden plaats op basis van gelijkheid en met de intentie, open en eerlijk met elkaar om te gaan. Respect en vertrouwen zijn belangrijke pijlers binnen onze bedrijfscultuur.

Onze leidinggevenden staan hun team als coach ter zijde. Zij zorgen voor een goede stroomlijning, adviseren en bemiddelen, ondersteunen bij planning en besluitvorming en werken samen met hun collega’s aan processen en optimalisaties.

Hier stellen wij u onze leidinggevenden van de verschillende teams en afdelingen voor:

Bij het jaarlijks plaatsvindende gesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt het voorafgaande jaar belicht en wordt een feedback in beide richtingen gegeven, namelijk door de medewerker aan de leidinggevende en door de leidinggevende aan de medewerker. Bovendien worden doelen voor het komende jaar besproken en wordt regelmatig in de loop van het jaar de mate van het bereiken van de doelen gezamenlijk gecheckt en indien nodig bijgesteld. De leidinggevende ondersteunt zijn medewerker bij dit proces, maar voor het bereiken van de doelen is ieder zelfs verantwoordelijk, zodat de eigen verantwoordelijkheid en de verdere ontwikkeling versterkt wordt.

Onze leidinggevenden worden professioneel geschoold. Stress-, communicatie-, conflict- en change-management zijn enkele thema’s, die hierbij aan bod komen. Dat betekent niet, dat onze leidinggevenden alle technieken perfect beheersen. Maar ze leren, om met verschillende reactie- en gedragspatronen om te gaan, om op een adequate manier en collega-ondersteunend te kunnen reageren.