Duurzaamheid is een thema bij ons!

Bij TRIXIE staat duurzaamheid voor een bedrijfsoriëntatie op lange termijn inzake een eerlijke verantwoordelijkheid tegenover mens, dier en milieu.

Na het opzetten van verschillende projectgroepen hebben we in 2022 een duurzaamheidsmanager aangesteld om alle duurzaamheidsvraagstukken gericht te definiëren, te managen en te stimuleren. Kerndoel is de ontwikkeling van een klimaatstrategie, om CO2 uitstoot te verminderen en te vermijden.

Met name op het gebied van transport willen we bewuster worden. Maar niet alleen met onze dienstverlenende partners werken we aan nieuwe oplossingen, maar ook samenwerking met klanten  of concurrenten moet ertoe leiden processen te heroverwegen en te optimaliseren.

We zijn veel van plan, maar we willen bewust, verantwoord en transparant eraan werken en met ons economische, ecologische en sociale handelen een voorbeeld voor anderen zijn. Daarvoor hebben we twaalf actiegebieden gedefinieerd en verscheidene projecten op touw gezet.

Focus op maatschappelijke verantwoordelijkheid

Corporate social responsibility is uitermate belangrijk. Bij TRIXIE tutoyeert men elkaar. Ontmoetingen vinden plaats op ooghoogte met de bereidheid om open en eerlijk met elkaar om te gaan. Respect, waardering en vertrouwen zijn belangrijke pijlers onder onze leiderschapscultuur. Onze bedrijfsgezondheidszorg voegt allerlei maatregelen op meerdere gebieden samen tot een duurzaam concept. Wij willen dat onze medewerkers zich prettig voelen en zo mogelijk lang en gezond bij ons kunnen werken.

Schouwtoneel magazijn

Reeds in 2016 zijn we er in ons magazijn actief mee gestart om processen en nieuwe investeringen duurzamer vorm te geven. Zo zijn er bijvoorbeeld twee hoezentrekkers aangeschaft die tot 50 % folie besparen. Voor onze „vloertransportvloot“ op het gebied van de „E-Meisen“ gebruiken we lithium-ionen, is de gehele verlichting omgezet naar LED’s en bedienen we ons 100 % van groene stroom. Onze zonnepanelen op het dak hebben een totaal vermogen van 748 kWp, waarbij het eigen verbruik ligt rond de 70 %.

Een constant proces – onze productverpakkingen!

Al meer dan een jaar werken we aan een reducering van de blisters bij onze productverpakkingen. Met deze omschakeling zijn we al flink gevorderd en het laat zich aanzien dat we in de toekomst in een periode van een jaar alleen al in Duitsland circa 8 ton minder aan plastic op markt zullen brengen.
Onze toeleveranciers hebben we de opdracht gegeven om tot 2024 alternatieven voor piepschuim en noppenfolie te vinden.

Hout uit het juiste bos!

De kartonnen dozen die we toepassen bij het verzenden van goederen zijn FSC-gecertificeerd. Ook onze catalogi en nieuwighedenbrochures worden op papier uit duurzaam geëxploiteerde bossen gedrukt. Tegen 2023 gaan we bij onze houten artikelen, zoals bijv. konijnenverblijven, vogelhuisjes etc. op FSC-gecertificeerd hout over.

Voor het welzijn van de dieren

Het TRIXIE-dierenwelzijnsteam begeleidt de ontwikkeling, verbetering en controle van onze producten vanuit het oogpunt, dat ze voor het dier bij het juiste gebruik niet schadelijk zijn noch pijn of lijden kunnen veroorzaken. Daarvoor putten we uit het actuele kennisarsenaal over de behoeften van huisdieren alsmede de technische competentie van experts. We controleren klachten, wisselen kennis uit met vakmensen en onderrichten klanten en medewerkers over producten en de noden van dieren.

BE Eco – de ecologische-serie!

Met de in 2020 voortgebrachte serie Be Eco leveren we een waardevolle bijdrage aan het thema van het hulpbronnen besparend hergebruik. De tot deze serie behorende ligplaatsen, hondenspeeltjes, vervoersboxen en kattenbakken worden voor een groot deel uit gerecycled plastic vervaardigd. De serie wordt doorlopend uitgebreid.

Voor de natuur- en zeebescherming!

Met de verkoop van onze serie BE NORDIC ondersteunen we projecten ter bescherming van de zee. Sinds 2019 zijn we financieel betrokken bij de berging van spooknetten en clean-ups in de Oostzee. In 2020 was de focus bij een grote bewustwordingscampagne gericht op sigarettenpeuken. Daarnaast doneren wij regelmatig aan natuurbeschermingsverenigingen, start-ups en regionale verenigingen die zich voor de natuurbescherming inzetten.

Flexibel gebruik van het beursstandconcept!

Duurzame beursbouw betekent voor ons team in lange termijn cycli te denken en te handelen. Zo wordt bij de ontwikkeling van een nieuw beursstandconcept reeds rekening gehouden en ontworpen met een grote verscheidenheid aan standmaten. Of het nu gaat om een oppervlakte van 100 of 600 vierkante meter – de grotendeels veelvuldig inzetbare componenten van een robuuste kwaliteit kunnen flexibel onderling worden gecombineerd en vaak jarenlang worden gebruikt.

Regionale verbondenheid!

Ter versterking van de regionale economie kiezen we graag aanbieders uit de directe omgeving. Voorts bestaat er een jarenlange samenwerking met verschillende werkplaatsen voor mensen met een beperking.

Lidmaatschappen

PSC
De pet sustainability coalition is een algemeen nut bevorderende organisatie die voor de huisdierenbranche tools heeft ontwikkeld voor de stimulering van van duurzame bedrijfsvoering. Ze biedt aan de leden instrumenten en resources, maar ook informatie en inspiratie met het doel om positieve inpact op gemeenschappen en het milieu te creëren.

amfori BSCI
Ten aanzien van onze leveranciers ondersteunen we de inspanningen om een ethische toeleveringsketen op te bouwen. Daarvoor zijn we amfori BSCI-lid en stimuleren onze partners en leveranciers om dat ook te doen. Deze code is gebaseerd op internationale verdragen ter bescherming van de rechten van werknemers, waarbij het o.a. om de gezondheid en veiligheid op de werkplek, aspecten van milieubescherming, rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en salarissen etc. gaat.