Het dierenwelzijnswaarmerk

Veel van onze producten zijn door de Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz (autoriteit voor diervriendelijk houden van dieren en dierenwelzijn) als diervriendelijk gecertificeerd.
Het Tierschutz-Kennzeichen (dierenwelzijnswaarmerk) is het enige officiële waarmerk voor producten, die voldoen aan de Oostenrijkse Tierschützgesetz (dierenwelzijnswet). Het wordt verleend door de "Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz" (FTT), een door de wetgever in het leven geroepen onafhankelijke instantie, en waarborgt de naleving van de voorschriften voor het welzijn van dieren.
Om gecertificeerd te worden dienen de producten te voldoen aan de eisen van de Oostenrijkse dierwelzijnswet en dierenwelzijnsverordeningen. De controle geschiedt op basis van de wettelijke eisen, actuele kennis uit de wetenschap en de praktijk, vergelijking met overeenkomstige producten, alsmede inspectie en testen van de producten.
 
Leder door de Fachstelle gecontroleerd en positief beoordeeld product verkrijgt met het dierenwelzijnswaarmerk een individueel controlenummer en is daardoor duidelijk herkenbaar. Het controlenummer bestaat uit het jaartal, een getal voor de diercategorie en een volgnummer.

4 goede redenen voor het dierenwelzijnswaarmerk

Rechtzekerheid
Producten die het dierenwelzijnswaarmerk dragen voldoen gegarandeerd aan de Oostenrijkse voorschriften op het gebied van dierenwelzijn.
Dierenwelzijn
Gecertificeerde producten zijn een waarborg voor de bescherming van dieren en hun welzijn.
Kwaliteitsstandaard
De onafhankelijke controle door de autoriteit staat borg voor de naleving van de regels voor het dierenwelzijn.
Het teken voor dierenwelzijn
Producten die het dierenwelzijnswaarmerk dragen zijn daarmee een zichtbaar statement ten bate van het dierenwelzijn.